Logo der Universität Wien

Univ.-Prof. Dr. Norbert Bachleitner

Abteilungsleiter, Vizestudienprogrammleiter

E-Mail

Univ.-Prof. Dr. Christine Ivanovic

 

E-Mail

Univ.-Ass. Hannah Schroder, MA

E-Mail

Weitere ProfessorInnen

Professoren im Ruhestand

em. O. Univ.-Prof. Dr. Alberto Martino

E-Mail

Ao. Prof. Dr. Klaus Heydemann

E-Mail

Weitere zugeordnete Professoren

em. Prof. Dr. Aage Hansen-Löve

E-Mail

Gastprofessoren und Gastprofessorinnen

Mag. Irina Brantner, MLitt

E-Mail

Dr. Mag. Julia Danielczyk, MSc

E-Mail

Dr. Otto Michael Gugler

E-Mail

Dr. Rainer Just

E-Mail

Dr. Carola Leitner

E-Mail

Christoph Leschanz, MA

E-Mail

Mag. Florian Müller

E-Mail

Dr. Dobrota Pucherova

E-Mail

Dr. Maria Scholl

E-Mail

Johanna Chovanec, MA

E-Mail

Mag. Andrea Kreuter

E-Mail

Theresa Schmidt, MA

E-Mail

Zarah Weiss, BA

E-Mail

Dr. Barbara Agnese

(bis SS 2013)

Dr. Maria-Teresa Lichem

(bis SS 2016)

Dr. Sandra Vlasta

(bis SS 2012)

Institut für Europäische und Vergleichende
Sprach- und Literaturwissenschaft
Abteilung für Vergleichende
Literaturwissenschaft
Universität Wien
Sensengasse 3a
A-1090 Wien
T: +43-1-4277-430 71
F: +43-1-4277-430 89
E-Mail
Universität Wien | Universitätsring 1 | 1010 Wien | T +43-1-4277-0